Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (2024)

Cora Leek

Razend worden. Afrekenen met oud zeer, soms pas na dertig jaar. Een kunstwerk scheppen. De tango leren dansen. Een dochter hebben. Een tijdje door Italië reizen. Een toppositie bekleden. Of alleen maar een spelletje spelen. In iedereen schuilt wel een verlangen. In deze verhalenbundel vormen stille wensen van allerlei personages de rode draad. De afloop kan subtiel, verrassend of surrealistisch zijn. Soms is er niet eens veel voor nodig om het zover te laten komen…

Toon details

Schrijf een recensie

Registreren

Inloggen

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (1)

Is Razend, Een lekker ding en andere verhalen het boek voor jouw Reading Challenge?

Op naar de challenge

Populaire boeken in hetzelfde genre

Al het blauw van de hemelMélissa Da Costa
Ik kom hier nog op terugRob van Essen
De verborgen boekwinkelEvie Woods
Je bent prachtigAnn Napolitano
LuisterSacha Bronwasser
Ga als een rivierShelley Read
De vergeten vrouwenKristin Hannah
Bechamel muchoDimitri Verhulst
De stad en zijn onvaste murenHaruki Murakami
Fatsoenlijke mensen stelen olifantenPeter Hammarbäck

Boeken van dezelfde auteur

Mooi! - De manager en het mooie meisje in de supermarktCora Leek

Gesponsord

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (13)

Wanneer zijn ploeg vastloopt door een reusachtig bot, gaat Boer Boris samen met Berend en Sam op onderzoek uit. Van welk dier zou dit bot kunnen zijn? Een cavia? Een marmot?

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (14)

Marie zit op de beste school van de wereld met de allerliefste juf. Als haar klas uitgenodigd wordt om een week te ruilen met een andere klas, logeert Marie zelfs in een villa met zwembad en paarden.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (15)

De TikToks die geheimen van leerlingen én docenten onthullen, zijn enorm populair op Lauries school. Maar is het wel echt ongeluk als een meisje uit een van de sappigste TikToks om het leven komt?

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (16)

Met zeven sleutels kan een bont gezelschap reizigers de schat van de meedogenloze Roverkoning in handen krijgen, als ze langs de zeven bewakers kunnen komen.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (17)

Noura leeft met een groot geheim – haar moeder mag absoluut niet ontdekken dat ze bij volle maan in een weerwolf verandert. En dan is er nog dat andere grote geheim ...

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (18)

Als het afbrokkelende gebouw van Brams middelbare school wordt gesloten, moet hij ergens anders heen dan zijn beste vriend, Theo Thorbecke. Kunnen ze de school nog redden?

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (19)

De kikkertjes maken weer met veel plezier en humor hun stripboeken. Met hun opbrengsten kunnen ze snoep kopen. Of kunnen ze het beter samen aan iets anders besteden?

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (20)

Waakgorgel Jukko vertelt de Waakgorgeltjes-in-Opleiding en Melle dat er boven de poolcirkel een groot leger Brutelaars oprukt. De verdedigende Gorgels vallen allemaal in slaap.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (21)

Drie tieners bekennen de moord op Mirza. Alle drie hebben ze een motief, maar slechts een van hen is de dader. Wie viel Mirza aan op het feest? Wie is de mystery guest?

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (22)

Er is een landelijke internetstoring en nu kunnen Quinn en Aaron geen huiswerk maken. Ze moeten een voldoende halen, anders moeten ze stoppen met hun videokanaal.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (23)

Een ode aan de allesoverstijgende kracht van vrouwenvriendschap en een intiem portret dat een nooit eerder getoonde kant van Marilyn Monroe laat zien.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (24)

Als haar vader haar herinneringen vertelt die niet rijmen met de geschiedenis zoals zij die kent, gaat Olga twijfelen over haar achtergrond.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (25)

Dit is het sensationele verslag van hoe Red Bull luidruchtig de Formule 1-wereld instapte en steeds succesvoller werd om uiteindelijk de sport te domineren met Max Verstappen.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (26)

Twee advocaten, de een wit, de ander zwart, proberen hun ten onrechte beschuldigde zwarte verdachte van de doodstraf te redden.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (27)

Tijdens een roerige debatavond aan de universiteit in Kiev verklaart Dani's jeugdvriend Pavel dat het socialisme dood is. Wanneer Pavel vervolgens verdwijnt, gaat Dani naar hem op zoek.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (28)

Journalist Gina deed jarenlang verslag van oorlogen over de hele wereld, maar sinds kort is ze correspondent in Rome. Na een zwoele zomeravond belandt ze in bed met haar jeugdvriend Okke.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (29)

Wanneer Poppy anonieme brieven ontvangt, betrokken is bij een ongeval en verrast wordt door een groot geldbedrag, wordt haar veerkracht zwaar op de proef gesteld.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (30)

Schrijfster Keet ontdekt dat de eigenaresse van een sjofele strandtent waar ze graag komt, illegaal onderdak biedt aan een groepje jongeren.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (31)

Bruce Cable, de extravagante boekhandelaar die zijn winkel bestiert op Camino Island, en de groep schrijvers die hij om zich heen heeft verzameld staan voor een nieuwe uitdaging.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (32)

Tanya, een Britse exchange student, komt een jaar lang in het gezin van Natalie en Matt wonen in hun luxe huis in Los Angeles. Ze begint steeds meer te lijken op hun overleden dochter Anabel.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (33)

Wanneer haar buurvrouw Kira dood wordt aangetroffen denkt iedereen aan zelfmoord. Maar Nancy is ervan overtuigd dat er kwade opzet is.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (34)

Amsterdam, 1824. In de kinderkolonie heerst een hard regime van tucht en discipline. Samen maken Karel en Lize een plan: proberen te ontsnappen uit Veenhuizen ...

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (35)

Cornelisse en Wertheim selecteerden de mooiste en indrukwekkendste verhalen uit 12,5 jaar Echt gebeurd. Ook op papier beklijven deze verhalen. Een feest om te lezen!

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (36)

Het team is een oude sekte op het spoor als plotseling de cold case roodgloeiend wordt: een jonge vrouw is sinds een paar dagen spoorloos verdwenen...

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (37)

Pim Franssen beschrijft zijn reis vol beproevingen van twee jaar en twee dagen door 26 Afrikaanse landen in een oude Land Cruiser.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (38)

Over vergeving, spijt hebben van altijd maar doorgaan, het plezier van simpel leven en de kracht die schuilt in gewoon geluk.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (39)

Op Ivy's safari’s worden dieren alleen gefotografeerd. Ze stuit daarbij op verzet van de andere witte jagers, maar ze zet vastberaden door.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (40)

De zeventigjarige Cecilia kijkt ernaar uit de zomer ongestoord aan de kust door te brengen. Dit plan wordt echter verstoord als ze een onverwachte gast aantreft.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (41)

Met zijn kenmerkende opgerolde sokken, zijn taaiheid en wilskracht hoort Søren Lerby bij de absolute boegbeelden van het voetbal.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (42)

Als de jonge Ned Maddstone zich na een uit de hand gelopen grap op school plots in een streng bewaakte gevangenis bevindt, ziet de toekomst er veel minder rooskleurig uit.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (43)

Als je het lastig vindt om je gewoontes te veranderen, ligt dat niet aan jou. Slechte gewoontes blijf je herhalen, omdat je de verkeerde methode gebruikt.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (44)

Miljardair Georg zoekt hulp bij zijn vriend Joe Carling, voor zijn spoorloos verdwenen kleinzoon en enige erfgenaam. Iemand heeft er baat bij heeft als Filip nooit gevonden wordt …

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (45)

Dumoulin wordt geconfronteerd met plekken waar nederlagen, crashes en rivalen een voedingsbodem bleken voor twijfels, frustraties en onzekerheden.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (46)

Het jaar van Gwen van Poorten varieerde van paddoceremonies tot botox, van met je partner naar Burning Man en je daar verloven tot het verbreken van die verloving.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (47)

Qmusic-dj en brandweerman Tom geeft aan de hand van heftige, verdrietige, leuke en soms idiote verhalen een eerlijk en inzichtelijk beeld van het leven van een brandweerman.

Reageren op Razend, Een lekker ding en andere verhalen

Wil je kort reageren op dit boek of een vraag stellen aan andere lezers, plaats dan een reactie.

Razend, Een lekker ding en andere verhalen van Cora Leek (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5950

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.