Boekscout: Mooi! van Cora Leek (2024)

Boekscout: Mooi! van Cora Leek (3)
Boekscout: Mooi! van Cora Leek (4)

Prijs
21 ,50

Verzending
Gratis verzending in Nederland en België

Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Manager Herman de Best heeft een jaar de tijd gekregen om van zijn supermarkt in een klein dorp een succes te maken. Dan blijkt dat de buurtsuper niet alleen een ontmoetingsplaats voor klanten is, maar ook een strijdveld en een broeinest vol verlokkingen en verleiding. Herman houdt alles in de gaten via camera’s. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om winkeldiefstal. Herman heeft een obscure voorliefde voor mooie zestienjarige hulpkrachten.
Maar wat is werkelijk mooi? Een mals sukadelapje, toekijken hoe je oude vader voor het eerst de zee ziet of een optreden van het Koor Zonder Naam?

Over de auteur

Cora Leek (1951) woont sinds 2007 in Nieuw Bergen. Na een loopbaan als maatschappelijk werker en vertaalster Italiaans heeft ze zich vooral toegelegd op schrijven. Ze laat zich voor haar verhalen, romans en scenario’s graag inspireren door de dagelijkse gebeurtenissen en ontmoetingen in het Limburgse dorp. Menselijk gedrag is voor haar een onuitputtelijke bron om zich te verwonderen. Zo is bijvoorbeeld de supermarkt een openbare gelegenheid waar de verhalen in de schappen liggen.

Productinformatie

ISBN
9789463890564 / 978-94-638-9056-4
Uitgeverij
Boekscout

Verschijning
01-03-2019

Taal
Nederlands
Genre
Romans

Uitvoering
Paperback

Pagina's
196

Formaat
A5

Illustraties
Nee

Inkijk

‘Ik heb een idee dat veel meer kan opleveren.’
Herman keek vragend naar hem op, al kneep hij zijn lippen afkeurend samen.
‘We zouden een echte proeverij moeten starten. In de winkel, bij de afdeling Vers. Met tafels en stoelen en een menukaart. Daarmee kunnen we onze versproducten veel meer uitbuiten, op alle dagen en niet alleen op zaterdag. Nu mogen klanten soms een hapje gratis proeven en ligt er een stukje fruit voor de kinderen op een bordje. Dat moeten we veel professioneler aanpakken.’
Antoon had zich helemaal laten gaan terwijl hij zijn idee lanceerde. Hij liep druk gebarend heen en weer en likte regelmatig zijn lippen af.
‘We moeten ook de bakkerij, de zuivel, de groenten en het fruit betrekken bij ons aanbod. Ik zie het helemaal voor me: mooi opgemaakte schaaltjes, alles in kleine porties en vooral kleurrijk. Natuurlijk moeten we meegaan met de producten van het seizoen. Dat doen we nu eigenlijk alleen met de grote lappen tekst boven in de winkel waar volgens mij geen hond naar kijkt.’
Al pratend en lopend nam hij de besloten ruimte als het ware in bezit, tot groot ongenoegen van zijn manager. Niet alleen zijn buik was tonnetje rond, ook zijn vingers leken wel worstjes. Herman werd bijna misselijk van de smakgeluidjes die hij meende te horen tijdens het hele relaas. Door de walging die hij voelde voor de gezette chef van de afdeling Vers had hij niet geluisterd naar de inhoud van het vurige betoog. Verbij kwam hem te na. Hij voelde zich steeds kleiner worden en hief zijn handen afwerend op. Gelukkig voor Herman werd hij gered door de bel. In dit geval van zijn telefoon.

Reviews

Review schrijven

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

De buikschuiver Cora Leek Communicatie lijkt het sleutelwoord in de huidige maatschappij. Maar nog steeds worden er verwaarloosde ouderen in een poel van eenzaamheid achter de voordeur gevonden. Zo ook meneer Hendriks. Alleen de zevenjarige Gijs, zelf een dreigend slachtoffer van pesterijen, krijgt contact met hem. Een spinnenboek, een jonge vrouw op een Honda, een verdronken mobieltje en een losse stropdas spelen mee in een op ware gebeurtenissen gebaseerd verhaal over een bijzondere vriendschap. Dan blijken vooroordelen niet te kloppen. Niet elke vieze ouwe man is een alcoholist. En in een revalidatietraject wordt ook gelachen. € 25,99 Gouden Kranen Cora Leek ★ ★ ★ ☆ ☆ 1 reviews Barbara van den Vondel ziet met lede ogen aan hoe families in haar omgeving warme banden onderhouden. Zelf ziet ze haar kinderen en kleinzoon nooit meer. Dan besluit ze te achterhalen hoe haar familieband zo kon verbrokkelen.Als meer dan vijftig regeringsleiders naar Den Haag kunnen komen om dreigende wereldproblemen te bespreken, moet het haar lukken haar eigen top te houden om het spook van de eenzaamheid te verdrijven. Dat doet ze net als die wereldleiders in stijl: in het Amstel Hotel, een hotel met gouden kranen.Barbara van den Vondel: een vrouw met een missie. € 22,50 Razend, Een lekker ding en andere verhalen Cora Leek Razend worden. Afrekenen met oud zeer, soms pas na dertig jaar. Een kunstwerk scheppen. De tango leren dansen. Een dochter hebben. Een tijdje door Italië reizen. Een toppositie bekleden. Of alleen maar een spelletje spelen. In iedereen schuilt wel een verlangen. In deze verhalenbundel vormen stille wensen van allerlei personages de rode draad. De afloop kan subtiel, verrassend of surrealistisch zijn. Soms is er niet eens veel voor nodig om het zover te laten komen… € 20,50
Boekscout: Mooi! van Cora Leek (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 5944

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.